Vizyon ve Stratejik Amaçlarımız Neler Olmalıdır?

Vizyon ve Stratejik Amaçlarımız Neler Olmalıdır?

Günümüzde her işletmenin kendine göre izlediği bir vizyon ve stratejileri vardır fakat bazen her şey olumsuz gidebiliyor gelin bu konuya detaylıca ele alalım…

Vizyon ve stratejik amaçlar, işletmenin uzun dönemde gerçekleştirmeyi hedeflediği sonuçları ifade etmektedir.Geleceğe yönelik olarak işletmenin uygulamalarını şekillendirmekte ve yönlendirmektedirler.Stratejik amaçlar , genel amaçların ve misyonun, işletmenin faaliyet alanına göre özelleştirilmiş ve tanımlanmış şekildedir…

vizyon politikaları

Vizyon Politikaları

Stratejik amaçların özelliklerine kısaca değinelim:

Çevre Şartlarına göre ayarlanan uzun dönemli bir amaçtır.Örgütün bütününe yön vermekte,çalışanlara rehberlik etmektedir. Örgün tün uzun dönemli önceliklerini ortaya çıkarmaktadır.Örgütün her seviyesinde istenilen başarının standartlarını oluşturmakta ve yönetiminin bunları kontrol etmesini kolaylaştırmaktadır.

vizyon

Vizyon stratejileri

Misyonu yerine getirmek için, işletmenin beklentilerini ortaya koyan bir strateji olmalıdır.

Eğer işletmenin amacı belirli bir hizmet alanında en iyi olmaksa stratejisi bunun gerçekleştirmesini sağlayacak ilkeleri ortaya koymaktadır. Strateji işletmenin içinde bulunduğu iş alanını sahip olduğu yada olmayı planladığı uzmanlık ve rekabet avantajını tanımlamaktadır.İşletmenin stratejik pozisyonu rakipleri ile ilişkilerinde hangi konumda olduğunu göstermektedir.

stratejiler

Strateji Politikaları

Zaman içerisinde, çevre şartlarının değişmesi sonucunda işletmeyi tehdit eden veya ona yeni fırsatlar sunan bazı durumlar ortaya çıkmaktadır liderin bu tehidtileri önceden görebilmesi ve sezmesi gerekmektedir eğer bu durum bir tehdit ise en azından tehditi fark eder etmez gerekli önlemleri alabilecektir. Burada lidere düşen en önemli görev, ilk başta işletmede kilit durumda olan kişilere daha sonrada çalışanlara ikna edebilmektedir.Vizyon sahibi lider /Yönetici,İşletmenin içinde bulunduğu çevreyi iyi gözlemlemelidir.İşletme için uygun gördüğü stratejik değişiklikleri önceden görebilme ve ikana edebilme gücü ile bu değişiklerin üstesinden gelebilmelidir.

pazarlamada rakipleriniz

Pazarlama Stratejileri

Rakiplerine kısa bir sürede ve açık bir şekilde karşılık verebilmek için rekabet avantajının oluşturulması gerekmektedir.Nihayi kullanıcıların ve müşterilerinin arzularına cevap verebilmenin ve yarının endüstrilerini elde tutabilmenin yolu çok uzun zaman alan oluşturucu stratejilerin ve vizyonların ortaya konmasına bağlıdır.Vizyonun temeli, örgütlerin yanlızca tepki göstermesinden daha çok oluşturucu olmasına bağlıdır bunun yoluda stratejik düşünceden geçmektedir….

Author: Hakan Can

Share This Post On

4 Comments

  1. Konu ciddi maneda oldukça hoş ve akıcı bir anlatıma sahip teşekkürler hocam…

    Post a Reply

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir