Reklamın amaçları nelerdir?

Reklamın amaçları nelerdir?

Reklamın temel amacı malların ve hizmetlerin satışını etkilemektedir.Gerçekte bu amaç çok geneldir.Bu genel amacın yanı sıra özel amaçlarda göz önünde tutulursa,reklam kampanyaları çok daha etkili olur.Böylece pazarlama yöneticisi reklam yapmak ve neyi vurgulamak istediğini açıkça belirtmeye zorlanır.Ayrıca reklam kampanyasının biçimlendirilmesi kolaylaşır.

Reklamın amaçları nelerdir

Başlıca özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz

  1. Kişisel satış programını desteklemek
  2. Satışçılar ulaşamadığı kişilere ulaşmak
  3. Aracılarla ilişkileri geliştirmek
  4. Yeni bir pazara girmek ya da yeni bir tüketici grubuna işletmeye çekmek
  5. Yeni bir mal pazara sunmak
  6. Malın satışını artırmak
  7. Sanayide onun satışlarını geliştirmek onlara karşı durmak işletmenin saygınlığını sağlamak

E-Pazar yerleri nelerdir

Gerçekte pazar birimlerine neyin kime ulaştırılacak ve ne gibi bir davranış oluşturmak istendiği,reklamın amacı olarak açık ve seçik biçimde ortaya konmalıdır.Ekonomik rasyonel de çalışan bir işletmenin uzun dönemde maksimum,kar amacı gerçekleştirmeye tek bir faaliyet için harcama yapması mantıklı değildir.Reklamın diğer tüm işletme faaliyetlerinde olduğu gibi esas amacının karlılığı artırmak olduğunu söylemek mümkündür.Öte yandan işletmenin karlılığını arttırmak maliyet ve gelir arasında yeni dengenin korunmasına bağlıdır. Bu yüzden markalaşma ve reklam sektöründe doğru reklam doğru müşteri,düzenli bir satış ve ilerleyen günlerde hızlı kar elde edeceksinizdir.

Author: Hakan Can

Share This Post On

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir