Liderlerin çalışanlar ile ilişkileri Nasıl Olmalıdır?

Liderlerin çalışanlar ile ilişkileri Nasıl Olmalıdır?

Liderin birlikte çalıştığı kişilere ne ölçüde kabullendiği ile ilgilidir.

kobi

Liderin çalışma arkadaşlarını olumlu değerlendirdiği ondan gelen isteklere sıcak bakıldığı ve çalışma arkadaşları tarafından insan olarak da takdir edildiği durumlarda.Lider çalışan ilişkisindeki atmosferin iyi olduğuna işaret eder.Çalışanlarına emredici tavırda değil istek olarak görevlerini yerine getirecek şekilde davranmalıdır lider.Çünkü çalışanın morali bozulduğu zaman yapılan işin kalitesi ve önemi,toplum ve grup olarak azalacaktır.Bu durumda liderin performansının yeterli olmadığı kanısına varılabilir yani işiniz tehlikeli olabilir.İşte bu yüzden dolayı lider olarak çalışanlara saygı ve sevgi içerisinde,emir edici cümleler kullanmayarak,yapılan işin bir zorunluluk olduğunu ve en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için gerekli konuşma ve örneklerin açıklayıcı ve sevgi içerisinde yapılması için teşvik edici olmalıdır.

pazarlamada rakipleriniz

Tam bu noktada lider ile çalışan arasındaki ilişki atmosferi bu durumdan oldukça olumlu yönde bir ilerleme kaydedilecektir.Bu ilerleme yapılan işin gerçekleştirilen projenin daha başarılı ve daha ileriye gitmesine sebep olacaktır ki bu durumda, patronları oldukça mutlu eder herkesi mutlu olması için herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapmak için çabalaması gereklidir.İşte tam bu hususta çalışanlarımıza gerekli eğitimleri verin, vermiş olduğunuz eğitimlerin yanı sıra lider olarak çalışma gruplarında performans arttırıcı etkinlikler düzenleyiniz çalışma ortamında bulunan çalışanların her birinin firma için olan değerinin ne kadar yüksek olduğunu kendilerine hissettiriniz.

Author: Hakan Can

Share This Post On

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir