Günümüzde etkilediği değerliği belirleyen etmenler nelerdir?

Günümüzde etkilediği değerliği belirleyen etmenler nelerdir?

BOWERS ve SEASHARE’ye göre liderlik davranışında 3 faktör teorisine göre etkili liderlik belirleyen etmenler olarak şu hususlar ortaya atılmıştır.

Günümüzde etkilediği değerliği belirleyen etmenler nelerdirr

Destek: Liderin davranışlarını üyelere önem verildiğinin ve faaliyetlerini destek olunduğunu duygusunun hissettirilmesi ne ilişkindir Böylece Lider üyeleri uyum sağlayacak ve onlara değer verdiğinden lider-üye arasındaki dostluk ve dayanışma artacaktır.

Karşılıklı etkileşimi kolaylaştırma: Üyeler arasında sıcak ve samimi duygular geliştirme Böylece üyeler arasındaki duygusal yaklaşma ve güveni artırıcı bir hava yaratarak gerilim azaltılacak verim artırılacaktır.

Amacı belirleme ve geliştirme: Lider aslana organizasyonun amacını benim içecek ve bu amaca dönük faaliyetlerin teklif verilmesine yardımcı olacaktır.Böylece lider yönlendirici ve kontrol edici bir fonksiyon yürütecektir.

Author: Hakan Can

Share This Post On

2 Comments

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir