Elektronik Veri Değişimi(EDI-ELECTRONIC DATA INTERCHANGE)

Elektronik Veri Değişimi(EDI-ELECTRONIC DATA INTERCHANGE)

EDI, farklı kuruluşlardaki uygulamalar arasında yapısal veri değişimi şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanımda yer alan yapısal veri değişimi, EDI’ ın iş dünyasında kullanılan kağıt belge değişiminin yerine geçtiği anlamına gelir ve elektronik ticaret konusuyla doğrudan ilgilidir. EDI uygulamalarında veri, yapısal bir formatta transfer edilmektedir. Bu formata EDIFACT –idari, ticaret ve nakliyata ilişkin elektronik veri değişimi- adı verilir ve dünya çapında ticaretin kolaylaştırılması konusunda kurulan BM 4. Çalışma grubunun bir girişimidir. Yaklaşık on yıl önce, uluslararası ticaretin etkinliğini arttırmak amacıyla, ticari ticari verilerin içeriğine elektronik yoldan ulaşabilmek için bir dünya standardına gereksinim duyularak bu girişim başlatılmıştır. Standartlaşma süreci ise UN/EDIFACT formatına ilişkin ISO standartlarının ilk yayınlandığı 1987 yılında başlamıştır.

Elektronik Veri Değişimi

YARARLARI: EDI’ın giderek küçülen ve firmalar arasında etkileşimin önemli bir sorun olduğu bir dünyaya getireceği yaralar hakkında çok şeyler yazılmıştır. EDI’ ın en genel ve klasik anlamda yararı, belgelerin varacakları yere ulaşma süreleri ve buna bağlı olarak sipariş sürelerinin azaltılması şeklinde belirlenmiştir. Bir başka anlatımla, her şeyin zamanında yapılarak hiçbir kaynağın boşa harcanmasması planlanmaktadır. EDI’ın doğrudan sağladığı diğer bir yarar da, iletişimde insan unsuruna olan gereksinimi ortadan kaldırmasıdır. Dolayısıyla, büyük sorunlara neden olabilecek insan hataları ve diğer hatalar azaltılabilecektir.

Tüm bu yararları başlıklar halinde toparlamak gerekirse EDI:

-Hızlı ve doğru veri akışını,

-Daha etkin denetim yöntemlerinin geliştirilmesini,

-Üretkenliğin ve karlılığın artmasını,

-İş ilişkilerinin geliştirilmesini,

-Müşteri memnuniyetinin ve rekabet gücünün arttırılmasını sağlamaktır..

elektronik ticaret taraflarının ilişkileri

Author: Ali Gündoğdu

Share This Post On

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir