Elektronik Ticaretin Gelişimi ve Geleneksel Pazarlama Nedir?

Elektronik Ticaretin Gelişimi ve Geleneksel Pazarlama Nedir?

1950’li yıllarda bilgisayarların, 1990’larda ise internetin keşfi ve gelişimi insanların yaşam biçimini köklü bir şekide dönüştürmektedir-transformation. Bu dönüşüm, klasik pazar yapıları ve pazarlama uygulamalarında köklü bir şekilde yaşanmaktadır. Elektronik ticaret, internet pazarlaması, elektronik pazarlama, online alışveriş vb… isimler dönüşümü ifade etmektedir. Türkiye’deki literatür gözden geçirildiğinde elektronik pazarlar ve pazarlama uygulamalarının analitik bir şekilde ele alınmadığı, çok çeşitli disiplinlerden farklı analizler yapıldığı görülmektedir.

Elektronik Ticaretin Gelişimi ve Geleneksel Pazarlama Nedir?

Mevcut pazar yapıları ve pazarlama uygulamalarında yaşanan dönüşümün anlaşılır bir şekilde analiz edebilmesi, pazarlama disiplinin bakışıyla mümkün olur. Bu çalışmada geleneksel pazar yapıları ve pazarlama uygulamaları karşılaştırılmalı olarak incelenmekte ve geleneksel pazar yapıları ve pazarlama uygulamalarının nasıl dönüşüme uğradığı analitik bir şekilde ele alınmaktadır. Çalışma sonuç ve yönetsel pazarlama önerileriyle bitirilmektedir.*İlk ticari bilgisayarı Amerika Birleşik Devletleri nüfus bürosunun kullanmasından bu yana 50 yılı geçti.

Author: Ali Gündoğdu

Share This Post On

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir