E-Ticaret’te Karşılaşılan Sorunlara Nasıl Çözüm Üretilmeli?

E-Ticaret’te Karşılaşılan Sorunlara Nasıl Çözüm Üretilmeli?

Bilindiği gibi, elektronik ticaret kavramı, iletişim ve bilgisayar teknolojilerinin gelişimine paralel olarak ortaya çıkan ve ticareti kolaylaştıran bir yeniliktir.E-ticaret yeni bir kavram olmasına karşın,geçerli olan esas ve ilkeler bakımından,geleneksel ticari yöntemlerle benzerlikler içermekte ve geleneksel ticari bir alternatif oluşturmaktan çok,onu bütünleyen ve kolaylaştıran bir yöntemdir.Elektronik ticaretin standart bir tanımı yapılmamaktır.

Bunun nedeni,kapsamın çok geniş olması ve bu kapsamın farklı kişi veya kuruluşlarca farklı değerlendirmesidir.Dolayısıyla,bir elektronik iletişimde, e-ticaretin nerede başlayıp nerede bittiğini belirlemek oldukça güçtür.Bu nedenle, en geniş anlamıyla,herhangi bir ticari sonuçdoğrudan bir elektronik iletişim, e-ticaret olarak kabul edilmektedir.

E-Ticaret'te Karşılaşılan Sorunlara Nasıl Çözüm Üretilmeli

Dünya Ticaret Örgütü(WTO) göre, e-ticaret,mal ve hizmetlerin,üretim,reklam,satış ve dağıtımının telekominikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır.OECD’nin tanımına göre,e-ticaret, hem kuruluşları,hem de bireyleri ilgilendiren, ticari etkinliklere ait her türlü işlemin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır.Daha önceleri,EDI gibi kapalı ağlar üzerinden gerçekleştirilen e-ticaret,şirketler tarafından yoğun olarak 1996 yılından sonra kullanılmaya başlanmıştır.İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte,internet tabanlı e-ticaret hacminin giderek artacağına şüphe yoktur.E-ticaret hacmine ve gelecekteki e-ticaret tahminlerine ilişkin farklı araştırma kuruluşları ve kişiler tarafından değişik tahminler yapılmaktadır.Örneğin OECD‘nin tahminlere göre,dünya e-ticaret hacmi 1997 yılında 26 milyar dolar iken, 2001 yılında 330milyar dolara ve 2005 yılında 1trilyon dolara çıkacağı tahmin edilmektedir.Forrester Research‘a göre dünya e-ticaret hacminin 2003 yılında 3 trilyon doları sorunları ve çözüm önerilerini şöyle sıralayabiliriz.

 

Author: Hakan Can

Share This Post On

1 Comment

  1. Hocam e ticaret giderek ilerlemekte tremdbilim olarak sizlerde böyle projeleri olusturacak misiniz

    Post a Reply

Yorumunuzu Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir